Έργα της Redecoration στην Ελλάδα και το εξωτερικό